Kostoly a úrady – Evanjelický a. v. farský úrad Holíč


Adresa:
Bratislavská 41, 908 51 Holíč

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
034/6682394

Kontaktná osoba:
Mgr. Emília Talábová - námestná farárka


EVANJELICKÝ TOLERANČNÝ KOSTOL postavený v roku 1787. Je to jednoloďová stavba zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Vnútorné zariadenie je pôvodné.

Galéria