Kostoly a úrady – Evanjelický a. v. farský úrad Hlboké


Adresa:
č.d. 115, 906 31 Hlboké

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
034/6576124

E-mail:
obechlboke@ba.telecom.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Ďurcová - námestná farárka


K najvýznamnejším sakrálnym stavbám obce patrí evanjelický kostol postavený ako tolerančný chrám a posvätený bol v nedeľu 11. novembra roku 1787. Celkové náklady činili 265 zlatých a 80 denárov. O sto rokov neskôr ho obnovili a pristavili vežu. Do roku 1792 boli na vežu dané hodiny a dva zvony. Interiéru kostola dominuje hlavný oltár z roku 1857 s obrazom Krista na mori od A. Ivanoviča.

Galéria