Kostoly a úrady – Evanjelický a. v. farský úrad Čankov


Adresa:
Čankov 51, 934 01 Levice

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
036/6325120

E-mail:
cankov@ecav.sk, cankov@stonline.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Vladimír Macalák

Galéria


Pridal: Šoltésová