Kostoly a úrady – Evanjelický a. v. farský úrad Adamovské Kochanovce


Adresa:
č.d. 212, 913 05 Adamovské Kochanovce

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
032/6490285

Mobil:
0905/574190

E-mail:
kochanovce@ecav.sk, faraakochanovce@mail.t-com.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Mgr. Ján Ochodnický - zborový farár-konsenior


Adamovské Kochanovce vznikli v roku 1960 zlúčením Adamoviec (ku ktorým už boli v tej dobe pripojené Malé Bierovce) a Kochanoviec. Tieto dedinky vznikli na pravom brehu rieky Váh, popri starej kráľovskej ceste, idúcej z Trenčína smerom na Nové Mesto nad Váhom a Čachtice. Obec sa nachádza v Trenčianskej kotline pod výbežkom Bielych Karpát. Patrí do Bielokarpatsko – Trenčianskeho mikroregiónu v juhozápadnej časti Trenčianskeho kraja, na pravej strane toku rieky Váh. Má veľmi dobrú dopravnú polohu, s využitím blízkosti a dobrého spojenia s krajským mestom Trenčín a okresným mestom Nové Mesto nad Váhom. V širšom okolí sa nachádza i známe kúpeľné mesto Trenčianske Teplice s liečivými prameňmi využívanými na liečbu chorôb pohybového a nervového ústrojenstva. Aj samotná obec sa môže pochváliť zaujímavými pamätihodnosťami. V časti Adamovce, na okraji anglického parku, stojí barokový kaštieľ z pol. 18. stor. so zachovanou pôvodnou výzdobou, zaradený medzi kultúrne pamiatky Slovenska, v časti Kochanovce je klasicistický kaštieľ zo zač. 19. stor. a barokový kostol s hodnotným interiérom.

Galéria