Kostoly a úrady – Evanjelická cirkev


Inštitúcia:
Evanjelická farnosť


V novom kostole sa schádzajú na modlitbu veriaci z evanjelickej cirkvi a.v. územne patria do cirkevného zboru v Bystrom, východný di�trikt �ari�sko-zemplínskeho seniorátu.

Galéria


Pridal: ivalienka