Kostoly a úrady – evan.kostol


Adresa:
Hllavná 10, 05942 Gerlachov

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
052/7756203

Kontaktná osoba:
Ing. Michal Ryša


Leží v Popradskej kotline na južnom úpätí Vysokých Tatier. Podľa nej je pomenovaný najvyšší vrchol Karpát Gerlachovský štít. Leží v centre predpolia Vysokých Tatier. Názvy: Gerlachfalwa, Gerlachfelde. Obec vznikla na majetku Chetene, ktorý dostali v roku 1264 Mariássyovci. Založil ju dedičný richtár Gerlach zo Spišskej Soboty. Spomína sa v roku 1326 ako majetok Gerlachových potomkov. V 18. stor. sa obyvatelia zaoberali pastierstvom, výrobou limbového oleja, plátenníctvom. V roku 1794 postavili plátennícke bielidlo. Tunajšie plátno malo povesť najkrajšie bieleného plátna v župe. V roku 1786 obec takmer zničil požiar. Obyvatelia ešte v 20. stor. šili krpce a ozdobovali kraslice vyškrabovaním. V obci je poľnohosp. družstvo. Jej charakter sa mení na rozrastajúce sa turistické stredisko s bohatými možnosťami ubytovania. Nachádzajú sa tu zvyšky ranogotického kostola z 13. stor. Klasicistický ev. a. v. kostol je z roku 1799. V obci je základná škola pre 1-4. roč. a materská škola. Pôsobí tu Telovýchovná jednota Tatran Gerlachov. Každoročne sa tu uskutočňuje turistický lyžiarsky pretek Memoriál 24 padlých hrdinov (pochovaných na miestnom cintoríne) a Horský kros Gerlach s medzinárodnou účasťou, ktorý vedie z Gerlachova na Sliezsky dom. V obci sa nachádza 4-hviezdičkový hotel, v ktorého areáli sa nachádza apartmánová vila, reštaurácia, jazierko s rybami, viacúčelový tenisový kurt, detské ihrisko, prírodný krb s posedením a relaxačné centrum

Galéria