Kostoly a úrady – Ev. a. v. farský úrad


Adresa:
Hybe 122, 032 31 Hybe

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
044/5296 132

E-mail:
ecav.hybe@mag-net.sk

Web:

Galéria