Kostoly a úrady – Dubodiel - Matrika


Adresa:
č. 33, 91323 Dubodiel

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
032/6596128

Fax:
032/6596821

E-mail:
obec.dubodiel@stonline.sk

Kontaktná osoba:
Božena Richtárechová


Základné údaje Obec leží na severovýchodnom úpätí Považského Inovca na hornom toku potoka Inovec. Za obcou sú zvyšky hradiska s valmi. Prvý písomný doklad o obci je z r. 1439 pod menom Dubowy del. Poddaní boli dodávateľmi šafranu, obrábali vinice. V 18. stor. pracovali v obci vodné mlyny, pivovar Illésházyovcov, hospodársky liehovar a vyrábala sa potaš. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp., hrnčiarstvom. Dubodielčania boli známymi i výrobou slameníc. V blízkosti potoka Hradná pod osadou Patrovec je prameň prírodnej hydrouhličitanovej, vápenatohorečnatoželezitej kyselky. Z pamätihodností treba spomenúť rím. kat. kostol, postavený v r. 1923. Okolie skytá možnosti cykloturistiky po rôznych trasách okolo vrchu Inovec (1042 m n. m. ). Kontakty Matrika č. 33 Dubodiel 91323 Telefón: 032/6595129 Fax: 032/6596821 obecdubodiel@stonline.sk

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna