Kostoly a úrady – Domaniža


Adresa:
č. 426, 01816 Domaniža

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
042/4260356

Fax:
042/4260356

Kontaktná osoba:
Jozef Galko


Základné údaje Leží na styku Strážovských vrchov a Súľovských skál uprostred Domanižskej kotliny. Silné vodné zdroje v tejto časti zásobujú pitnou vodou celú domanižskú dolinu a veľké sídliská okresného mesta. Stopy osídlenia siahajú do ml. doby bronzovej, nálezy v časti Lazy a Brezné, slovanské sídlisko z 11. - 12. stor. Prvá písomná zmienka je z r. 1268 - Domanysa, spomína sa kňaz Godislav (Godislaus). Mala charakter mestečka. Písomných dôkazov o hrade, ktorý údajne postavil Draškovič na Skalke, nemáme. Existuje iba dobová rytina Nypoorta z r. 1686, holandského grafika pôsobiaceho v r. 1659 v Trnave, ktorý zobrazil Domanižu ako hrad opevnený vysokým kamenným múrom, chrániaci tzv. Dukátovú cestu. Pri stavbe školy však objavili základy a murivo stavby, archeologický výskum sa nevykonal. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp., v obci bol liehovar, pálenice, dve píly na drevo, stolárske dielne, vyrábali sa tu kade, tkalo plátno, koberce i obrusy, šili papuče, krpce i haleny. V továrni, ktorú dal postaviť gróf Erdödy z Hlohovca, sa vyrábala tehla a hlinené kachle. Továreň zbúrali v r. 1899. Koncom 19. a zač. 20. stor. žila v obci početná židovská komunitam - mala svoju školu, synagógu i cintorín. Veľká časť z nich sa vysťahovala ešte do skončenia l. svet. vojny. Obec má rím. kat. kostol zasvätený sv. Mikulášovi, uprostred starého cintorína, obstavaný kamennou murovanou ohradou postavený v 14. stor., upravený v 15. stor., prestavaný v renesancii, r. 1784 reštaurovaný a r. 1940 rozšírený. Infraštruktúra vybudovaná, v obci známa strelnica. M. č.: domaniža, kardošova vieska. Kontakty Matrika č. 426 Domaniža 01816 Telefón: 042/4396548 Fax: 042/4394601

Galéria


Pridal: Johanna