Kostoly a úrady – Dom sv. Mikulasa


Adresa:
Namestie sv. Mikulasa, 917 01 Trnava

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
033/551 44 24

Kontaktná osoba:
Vdp.Mons. Imrich Polak, dekan


Kostol sv. Mikuláša Je trojloďová stavba bazilikálneho typu v štýle neskorej gotiky. Trnavčania ho začali stavať okolo roku 1380. V roku 1629 bol kostol rozšírený o bočné kaplnky. V rokoch 1739-1741 bola k severnej časti pristavaná osemboká baroková kaplnka, v ktorej je umiestnený obraz žehnajúcej Panny Márie, známej ako milostivá trnavská Panna Mária. Obraz pochádza zo začiatku 16. storočia a je kópiou obrazu Panny Márie z kostola sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme. Väčšia časť interiéru kostola je z 18. storočia. V bočných kaplnkách sú náhrobníky cirkevných hodnostárov zo stredoveku i z neskorších období.

Galéria


Pridal: uk2000

Pridal: uk2000

Pridal: bolcari