Kostoly a úrady – Dolné Plachtince - Matrika


Adresa:
č. 95, 99124 Dolné Plachtince

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
047/4830003

Kontaktná osoba:
Jozef Ivic


Základné údaje Obec je vzdialené 3 km od Veľkého Krtíša, v doline Plachtinského potoka. Vyvíjala sa na dávnejšie osídlenom území Plachtiniec, od r. 1243 v písomných prameňoch ako Palahta. Pôvodne jedným názvom označovaný sídlištný celok sa rozčlenil na tri samostatné obce Dolné, Horné a Stredné Plachtince. Dolné Plachtince, Palahta Inferior sú doložené v r. 1337. Obyvatelia sa živili poľnohosp., chovom dobytka, vinohradníctvom a ovocinárstvom, remeslami, tkaním a predajom plátna, zhotovovaním ľudových odevov a výšiviek. V 20. stor. si zachovala poľnohosp. ráz. Od r. 1960 tu pôsobí skúšobná stanica ÚKSÚP. Rím. kat. kostol sv. Martina biskupa s obranným múrom bol postavený na staršom základe, prestavaný bol v r. 1935. V Háji vo vinohradoch je kaplnka sv. Urbana z r. 1936. Ev. zvonica je z 19. stor. Je tu pošta, obchod, súkromný autoservis, ZŠ, MŠ a kultúrny dom. V obci je niekoľko aktívnych združení, vrátane cirkevného spoločenstva, mládeže a predstavenstva obce, ktoré sa podieľajú na udržiavaní a rozvíjaní bohatých ľudových kultúrnych tradícií a miestneho folklóru. Kontakty Matrika č. 320 Dolné Plachtince 99124 Telefón: 047/4830003

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna