Kostoly a úrady – Dolné Dubové - Matrika


Adresa:
č. 1, 91952 Dolné Dubové

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
033/5592633

Fax:
033/5592116

Kontaktná osoba:
Bc. Marek Hrčka


Základné údaje Obec sa prvýkrát spomína v roku 1262. Patrila hradu Červený Kameň, neskôr mestu Trnava, od 17. stor. trnavskej fare a koncom 18. stor. trnavskej kapitule. R. 1553 mala 20 port, 1715 vinice a 21 daňovníkov, r. 1828 76 domov a 546 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a vinohradníctvom. Rím. kat. gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie pochádza z 1. pol. 14. stor., v roku 1642 a 1794 bol prestavaný. Počas pôsobenia J. I. Bajzu bolo v roku 1793 pred kostolom postavené súsošie kalvárie. Pri vstupe do kostola sa nachádza pamätná tabuľa J. I. Bajzu, ktorý tu v roku 1783 - 1805 pôsobil. V staršej pečati obce je Panna Mária, v novšej pečati a erbe je vinič a lemeš. Kontakty Matrika č. 1 Dolné Dubové 91952 Telefón: 033/5592633 Fax: 033/5592116

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna