Kostoly a úrady – Divín


Adresa:
Nám. mieru 654/3, 98552 Divín

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
047/4397301

Fax:
047/4512552

Kontaktná osoba:
Ján Koza


Základné údaje Leží na rozhraní Krupinskej výšiny a Lučenskej kotliny v doline Budínskeho potoka. V chotári sú druhohorné (tuhárske) vápence, granodiorit a ložisko magnezitu. Sú tu malé krasové jaskyne a bukové lesy bohaté na zver. Bohaté sú tu aj možnosti rybolovu. PR pobrežie Ružinej je vyhlásená od r. 1998. Pobrežie pri Ružinskej priehrade má rozlohu 40,78 ha. Je tu lesopark, Divínsky háj, kde sa nachádzajú staré duby, s obvodmi až 4 m. Najstaršie archeologické nálezy v jaskyni Mara medvedia sú z doby kamenej. Prvá písomná zmienka o hrade je z r. 1329 pod menom Dyun s podhradím a farnosťou. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a remeslami (výroba sít a roštov). Turci mali hrad v držbe v r. 1575 - 1593. Bol tu obuvnícky cech. Obyv. sa zaoberali aj povozníctvom a vápenníctvom. Od pol. 17. stor. mala obec mestské výsady s jarmočným právom. Najstaršie pamiatky obce sú hrad, kostol Všetkých svätých z r. 1657, postavený na starých základoch, opevnenie okolo kostola s 2 vežami zo 17. stor. a 3 zvonmi pochádzajúcimi z r. 1776, 1779, 1806. Renesančný kaštieľ so štyrmi baštami dal postaviť lúpežný rytier Balassa v r. 1670. Budova fary je barok. z r. 1761, sú tu najstaršie slnečné hodiny v regióne. Kaplnka sv. Anny pochádza z r. 1775. Škola na hrade sa spomína už v r. 1658. Je tu ZŠ pre 1. - 9. roč., MŠ, kultúrny dom s knižnicou, komunikačné centrum s Turistickou informačnou kanceláriou, obvodné zdravotnícke stredisko, lekáreň, detský a zubný lekár a aj zubný technik. V obci je telocvičňa, športové ihrisko, obchodný dom, rekreačné stredisko, je tu možnosť kúpania, pestovania vodných športov a turistiky. Je tu 1 hotel, 3 penzióny a komerčná banka. Patrí do mikroregiónu Javor. M. č.: divín, divínske lazy. Kontakty Matrika Divín 98552 Telefón: 047/4397207 Fax: 047/4377981

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna

Pridal: Johanna