Kostoly a úrady – Divín opevnený kostol


Adresa:
divin, Divín

Web:


Kostol je po spomínaných úpravách zachovalý a využíva sa na bohoslužby pre ľudí z okolia prakticky denne.

Galéria