Kostoly a úrady – Cirkev bratská


Inštitúcia:
Reformovaná farnosť

Tel.:
047 / 451 2315

Mobil:
0908) 896 318

E-mail:
kalinovo @ cb.sk

Kontaktná osoba:
Ing. Miroslav Oravec

Galéria