Kostoly a úrady – Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla


Adresa:
17, 067 34 Niž VYŠNÁ JABLONKA

Inštitúcia:
Pravoslávna farnosť

Tel.:
057/779 81 53

Mobil:
0903 126 583

E-mail:
kostmgr@stonline.sk

Web:

Kontaktná osoba:
d.o. Mgr. Ján Kosť


Obec Vyšná Jablonka sa nachádza na severovýchode Slovenska v severnej časti Nízkych Beskýd v údolí Laboreckej vrchoviny. Obec sa rozprestiera pozdĺž toku potoka s názvom RIEKA v dĺžke asi 3 km v nadmorskej výške 385 m n. m. (340 – 905 m v chotári) a je najvyššie položenou obcou v okrese Humenné, vo vzdialenosti 25 až 35 km od okolitých miest - Humenného, Medzilaboriec a Sniny. Z niekdajších 700 obyvateľov (1828 – 91 domov; 678 obyvateľov) žije teraz v obci už len 82 ľudí, ktorí sú prevažne v dôchodkovom veku. V kronike obce sa spomína už rok 1343 s vtedajším názvom obce „Jablonka“, avšak prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z roku 1436. Neskôr sa obec spomína v 1543 roku v majetkovom spore Drugetovcov. Pravoslávny chrám si v dedine postavili možno už v 16. storočí, ale s určitosťou jestvoval v 17. storočí, pretože prvý doklad o chráme a tamojšom kňazovi pochádza z roku 1623. V ústnom podaní miestneho obyvateľstva sa zachovala zmienka o starom drevenom chráme, ktorý bol postavený v uličke teraz nazývanej „V Potoku“. Chrám ktorého pôvod sa udáva z roku 1766 je postavený na západnom kopci nad dedinou v dolnej polovici obce. V pozemkovej knihe na katastralnom úrade v Humennom je urobený prvý zápis tykajúci sa tohto chrámu až v roku 1880. Pôvodný zápis z čias výstavby chrámu buď nebol alebo bol zničený. Chrám bol pôvodne zasvätený sv. Nikolajovi Mir – Likejskému čo je v chráme zreteľne čitateľné aj dnes, podľa zobrazenia svätcov na ikonách ikonostasu. Chrám počas svojej histórie bol viackrát opravovaný. V dokumentoch sú záznamy opravy z roku 1923 po ktorej chrám zasvätili svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi a posledná oprava z 80- tých rokov 20 - tého storočia, kedy pod vedením pravoslávneho duchovného d.o. Mgr. Michala Švajku bola urobená generálna oprava. Historické dokumenty dokazujú, že pôvodným a pretrvávajúcim vierovyznaním v tejto obci bolo a je pravoslávie. V knihe Ferdinanda Uličného o udalostiach z roku 1623 sa môžeme dočítať: „V kostole pôsobil pravoslávny farár, ktorý v dedine aj býval...“ a ďalej sa udáva: „V roku 1690 tam žila jedna baťkovská rodina ...“ čo znamená rodina pravoslávneho duchovného. Ďaľšia zmienka o prítomnosti pravoslávnej viery v obci je z roku 1786, kde sa v Lexikóne Jána Matiáša Korabinského udáva, že v obci sa nachádza grécky chrám. V obci sa konávali pravoslávne bohoslužby až do sviatku PASCHY CHRISTOVEJ v roku 1998. Po deložovaní z chrámu neprajníkmi pravoslávia sa naši veriaci schádzali na bohoslužbách v náhradných bohoslužobných priestoroch (zasadačke obecného úradu). V roku 2001 začali veriaci s výstavbou nového chrámu. Dňa 15.07.2001 bol posvätený základný kameň chrámu a ešte v tom istom roku bol chrám aj prikrytý. Za pomoci obyvateľov obce, rodákov a pravoslávnych veriacich z celého Slovenska výstavba chrámu napredovala tak, že v máji roku 2002 sme sviatok Paschy slúžili v rozostavanom chráme, ale na chrámový sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla v júli toho istého roku sme sa po dokončení vnútorných prác do chrámu aj nasťahovali. V auguste bol chrám kolaudovaný s vydaním povolenia k trvalému užívaniu chrámu. Nový chrám s pôdorysom rotundy má cibuľovú strechu a je postavený v priamom pohľade pred starým chrámom východnejšie bližšie k obci. Chrám bol vysvätený blaženejším vladykom Nikolajom, arcibiskupom prešovským a metropolitom českých krajín a Slovenska 25.mája 2003.

Galéria


Pridal: PetoReni