Kostoly a úrady – Chrám svätej vmč. Paraskevy


Inštitúcia:
Pravoslávna farnosť

Kontaktná osoba:
duchovný otec Miroslav Humeník


Obec Kručov sa spomína v roku 1390. V stredoveku patrila panstvu hradu Čičva, neskôr Bánóvcom. V roku 1715 bolo v obci 10 obývaných poddanských domácností. Počas prvého sčítania ľudu, v roku 1787 mala obec 33 domov a 243 obyvateľov, v roku 1828 v nej bolo 42 domov a 306 obyvateľov. V roku 1910 žilo v obci 182 ľudí. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, prácami v lesoch, uhliarstvom a povozníctvom. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Zemplínskej stolice. Obec Kručov leží v južnej časti Nízkych Beskýd, západne od vodnej nádrže Domaša.

Galéria


Pridal: PetoReni