Kostoly a úrady – Chrám Svätej Trojice


Adresa:
Duchnovičova 5, 089 01 SVIDNÍK

Inštitúcia:
Pravoslávna farnosť

Tel.:
054/752 10 97

Kontaktná osoba:
duchovný otec prot. Mgr. Ján Sovič


esto Svidník sa nachádza na sútoku riek Ondava a Ladomirka, v severovýchodnej časti Slovenska, medzi malebnými vŕškami Nízkych Beskýd. Najstarší zápis o ňom je z roku 1355. Terajšie mesto Svidník vzniklo zlúčením dedín Nižný a Vyšný Svidník. V Nižnom Svidníku bol v roku 1611 postavený drevený chrám, ktorý dal neskôr miestny gróf Sirmai zbúrať a v Nižnom Svidníku postavil kaštieľ a nový murovaný chrám, ktorý je zasvätený sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky. Z rozprávania starých pravoslávnych veriacich vieme, že tento drevený chrám niekedy stál na mieste, kde dnes stojí Galéria Dezidera Millyho a že gróf ho dal zbúrať preto, lebo mu veriaci chodili cez jeho pozemok. Chrám v niekdajšom Vyšnom Svidníku je zasvätený svätej Paraskeve a bol postavený v roku 1800. Dnes oba tieto chrámy patria gréckokatolíckej cirkvi. Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku tak, ako aj iné cirkevné obce prežila obdobie, keď podľa zákona musela svoj chrám odovzdať, (bol to chrám, ktorý sa nachádza v lokalite bývalého Nižného Svidníka a je zasvätený sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky). Bolo to v roku 1993. Po dohode s vládou bola však Pravoslávnej cirkevnej obci vo Svidníku pridelená finančná dotácia na výstavbu nového chrámu. Za neuveriteľne krátku dobu 11 mesiacov sa podarilo vo Svidníku postaviť nový chrám, ktorý je skvostom nielen v rámci mesta, ale aj v rámci Slovenska. 3. októbra 1993 sa uskutočnila posviacka základného kameňa a o rok neskôr 4. septembra 1994 bol terajším metropolitom Jeho blaženosťou Nikolajom, arcibiskupom prešovským, metropolitom českých krajín a Slovenska posvätený nový pravoslávny chrám, ktorý je zasvätený Svätej Trojici. Napriek tomu, že chrám už bol dobudovaný, veriacich do chrámu nezvolávali zvony, preto sa započalo s výstavbou zvonice. Jej výstavba sa začala 2. novembra 1999 a posviacka sa uskutočnila dňa 29. septembra 2002. Pri poslednom sčítaní obyvateľov v roku 2001 sa v samotnom meste Svidník k Pravoslávnej cirkvi prihlásilo okolo 3200 veriacich. V letných mesiacoch sa každý deň od pondelka do soboty o 6.00 hod. ráno konajú sv. Liturgie a večer o 18.00 hod. Večerne. V zimných mesiacoch sa sv. Liturgie konajú taktiež o 6.00 hod. ráno, avšak Večerne sa konajú o hodinu skôr, čiže o 17.00 hodine. V nedeľu ráno sa o 6.00 koná Utreňa a sv. Liturgie sa konajú o 7.30 hod. a 10.00 hodine. Večerňa sa v nedeľu koná o 15.00, rovnako v letných aj zimných mesiacoch. Od roku 1987 je správcom Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku prot. Mgr. Ján Sovič. V roku 2001 bol na svidnícku cirkevnú obec ustanovený ako pomocný duchovný otec Mgr. Ján Pajkoš. Vo svidníckej cirkevnej obci pracuje tiež miešaný chór, ktorý každú nedeľu spieva počas svätej Liturgie. Zúčastňuje sa aj rôznych kultúrnych podujatí doma i v zahraničí. Svoju skupinu má vo Svidníku aj Bratstvo pravoslávnej mládeže – SYNDESMOS so sídlom v Prešove. Členovia Bratstva pravoslávnej mládeže vo Svidníku sa venujú práci s deťmi a mládežou. Od januára 2004 vychádza v Pravoslávnej cirkevnej obci vo Svidníku bulletin pod názvom Svidnícky hlas. Cieľom tohto bulletinu je prinášať veriacim duchovný úžitok prostredníctvom rôznych článkov a v neposlednom rade informovať o dianí na farnosti a celkovo Pravoslávnej cirkvi doma i vo svete. Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku sa venuje tiež aj charitatívnej činnosti. V nedeľu 1. februára 1996 Vysokopreosvietený vladyka Nikolaj arcibiskup prešovský a celého Slovenska posvätil priestory Filantropie – vývarovne, ktorej zriaďovateľom je PCO Svidník. Filantropia bola založená 23. júna 1998 ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecné prospešné služby, bez ohľadu na národnosť a náboženstvo so sídlom vo Svidníku. Svoje služby poskytuje formou podávania stravy starším občanom, čiže dôchodcom, sociálne slabším a zdravotne postihnutým občanom, ktorí nie sú schopní sami si ju zabezpečiť. Služby zabezpečuje v spolupráci s miestnou gréckokatolíckou organizáciou Charitatívna služba v rodinách so sídlom vo Svidníku, ktorá prostredníctvom svojich dvoch pracovníčok zabezpečuje roznos stravy imobilným občanom. Čo sa týka vzácnych návštev za zmienku stojí návšteva, ktorá sa uskutočnila 18. 5. 1996 pred 18.30 hod., kedy do Svidníka zavítal Jeho Svätosť patriarcha Moskovský a celej Rusi Alexij II., ktorý prišiel v sprievode dnes už nebohého arcibiskupa pražského a metropolitu českých krajín a Slovenska Doroteja, arcibiskupa prešovského a Slovenska Nikolaja, veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Sergeja Jastržembského a veľvyslanca SR v Rusku Romana Faldana. Alexij II. po privítaní predniesol krátky príhovor, v ktorom vyzdvihol obetavosť ľudí, ktorí prispeli k výstavbe pekného chrámu. Poprial veriacim pravoslávnej Cirkvi aby v ňom nachádzali žriedlo nových duchovných síl. Potom navštívil Pamätník Sovietskej armády, kde odslúžil panychídu za padlých osloboditeľov. Na stretnutí s Jeho Svätosťou patriarchom Moskovským a celej Rusi Alexijom II., sa zúčastnilo vyše dve tisíc občanov. 5. júla 1996, pri príležitosti Cyrilometodských osláv v sprievode Vysokopreosvieteného Nikolaja arcibiskupa prešovského a Slovenska a preosvieteného Jána biskupa michalovského navštívil PCO vo Svidníku vysokopreosvietený Adam, arcibiskup Premyšsko – sanockej eparchie v Poľsku. 28. júna 1998 Pravoslávnu cirkevnú obec vo Svidníku poctil svojou návštevou Jeho Svätosť Bartolomeos I., arcibiskup konštantinopolský, Nového Ríma a ekumenický patriarcha.

Galéria


Pridal: PetoReni