Kostoly a úrady – Chrám svätej Paraskievy j


Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
054/7594213

Kontaktná osoba:
Helena Vasilenková


eží v severnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 330 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo r. 1575. Prvý písomný doklad o dedine je z r. 1600, kedy tu hospodárilo asi 5 poddanských domácností. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 7 až 5 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 33 domov a 241 obyv., v r. 1900 bolo 119 obyv., v r. 1970 129 obyv. Drevený gr. kat. kostol pochádza z r. 1705. Chrám svätej Paraskievy je gréckokatolícky drevený kostol nachádzajúci sa v obci Dobroslava v okrese Svidník v Prešovskom kraji. Kostol pochádzajúci z roku 1705 je trojpriestorová stavba v tvare kríža s priečnou loďou stojaca na vysokej kamennej podmurovke. K jej charakteristickému vzhľadu patria tri nerovnako vysoké kupoly zakončené vežami s baňami. Priestor kostolíka je ohradený plotom. Vnútri areálu sa nachádza cintorín. Kostolík bol stavebne upravovaný v roku 1880 a napokon v roku 1932 kedy boli k objektu pripojené dve bočné kaplnky, ktoré mu dali súčasný vzhľad. Najvzácnejšou pamiatkou vnútorného vybavenia je reštaurovaný ikonostas z 18. storočia, na ktorom sú zachytené výjavy z Nového zákona. Chrám sv. Paraskievy je súčasťou súboru východoslovenských drevených kostolov zapísaných do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Galéria