Kostoly a úrady – Chrám svätého veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho, mirotočca


Inštitúcia:
Pravoslávna farnosť

Kontaktná osoba:
Mgr. Mikuláš Lakata


Krátko o obci ÚDOL Obec sa nachádza v takzvanej \"Popradskej doline\", pretože neďaleko obce z južnej časti tečie rieka Poprad. Susedí na juhu s obcou Plaveč, na východe s obcou Orlou, na severe s obcou Matysová a na západe s obcou Plavnica. Chotár je vrškovitý, nerovný, ílovitý. Rovina sa rozprestiera jedine po obidvoch stranách rieky Poprad. Od severovýchodu chráni obec pásmo hôr Senečková a Magura, ktoré sú pokryté ihličnatým lesom. Cez dedinu tečie malý potok Údolčanka, ktorý sa vlieva do rieky Poprad. V chotári smerom na Plaveč sa nachádzajú skameneliny. Miesto týchto skamenelín sa nazýva \"SKALKA\". V spomínanom mieste sa nachádza vápenatý kameň, kde občania kedysi pálili vápno. Obec má stavané domy po oboch stranách cesty. Jej plocha ma podobu písmena U, pričom dĺžka obce je cca dva kilometre. Z HISTÓRIE PRAVOSLÁVNEJ CIRKEVNEJ OBCE V pravoslávnej cirkevnej obci Údol sa od r. 1950 vystriedalo desať duchovných. Ako posledný v pravoslávnej farskej budove býval d. o. Ján Ignác. Od r. 1973 do r. 1990 pôsobil na farnosti Údol d. o. Ján Tutko, t.j. 17. rokov, ktorý dochádzal z Becherova. 29. apríla 1990 bol chrám pred pravoslávnych veriacimi zatvorený. Od r. 1990 do r. 1991 pôsobil a dochádzal na farnosť z Prešova d. o. prof. ThDr. Štefan Pružinský CSc. Od 10. novembra 1996 sa vďaka rodine Šcerbakovej našli dôstojné náhradné dve miestnosti pre výkon bohoslužieb. Od toho dňa do Údola dochádza na zastupovanie viacero duchovných: o. Juraj Cuper z Prešova, o. Sergej Cuper z Prešova, o. Emil Jarkovský z Prešova, o. Dimitrij Paster zo Sabinova, o. Juraj Čokina z Jarabiny, o. Marek Ignacik z Bajeroviec. Hlavnými iniciátormi obnovenia farnosti bol d.o. Sergej Cuper, ktorému pri zriaďovaní náhradných priestorov pomáhal vtedy ešte br. v Chr. Peter Savčák, študent PBF v Prešove, dnes už duchovný. Vyše 6 a 1/2 roka zostali pravoslávny veriaci v Údole bez správcu farnosti, preto chodili na sväté bohoslužby do Sabinova, Bajeroviec či Starej Ľubovne, dokonca niektorí až do Jarabiny. Od 6. 12. 1997 je ustanovený pre farnost Údol d. o. Viktor Cabinak t.č. ešte študent PBF v Prešove na dochádzku z Kurova, kde býval so svojou rodinou. V Údole pôsobil do 23. 5. 1999 a zaobstaral pre farnost drevený sedemsvietník za prestol, drevenú darochranitelnicu a biele bohoslužob. kňazské rúcho. Od 23. 5. 1999 je ustanovený pre farnosť Údol duchovný d. o. Nikolaj Lakata na dochádzku z Prešova. Po odovzdaní farnosti o. Viktorom Cabinakom dna 23. mája 1999 dochádza z Prešova Nikolaj Lakata s manželkou a postupne sa s veriacimi navzájom zoznamujú. Sväté bohoslužby sa konajú každú druhú nedeľu. Administratívne odovzdanie farnosti bolo 1. septembra 1999 po spoločne slúženej svätej liturgii s o. Štefanom Pružinským st. rok 2000 Jubilejný rok 2000 priniesol značné zmeny aj na tejto farnosti. V marci 2000 sa zriadili pre cirkevnú obec bežný aj devízový účet v Prešove. Počnúc Veľkým pôstom táto farnosť prešla na východnú pascháliu. Pred samotným sviatkom Paschy Christovej na Veľký piatok dňa 28. apríla 2000 o 12:00 hodine bol zabetónovaný pri domovom chráme sv. vmč. Dimitrija Solúnského nový, dubový pravoslávny kríž o výške asi 2,5 m. Posviacka sv. Kríža sa konala v pondelok po Tomášovej nedeli 8. mája 2000 po sv. liturgii za prítomnosti duchovného o. prof. Jána Lakatu z Bardejova. Rodina Šcerbaková darovala pravosl. obci pozemok na parcele č. 26/2 k. ú. Stará Ľubovna na výstavbu nového pravoslávneho chrámu v Údole. Po obdržaní listu vlastníctva darovacou zmluvou sme pokračovali vo vybudovaní ďaľšej právnej dokumentácie k započatiu stavby chrámu. Spolu s bratom Milanom Kravčákom sme 1. septembra 2000 objednali zákazku na odliatie dvoch zvonov 50 kg a 80 kg do Przemysla v Poľsku. rok 2001 Po obdržaní stavebného povolenia dňa 29. júna 2001 sa začiatkom júla započala výstavba chrámu. 12. augusta sa posvätil základný kameň za prítomnosti o. riaditela prof. Alexandra Capa z Prešova. Dňa 10. októbra 2001 sa posvätili tri nerezové kríže pre nový chrám a zvonicu. POSVIACKA PRAVOSLÁVNEHO CHRÁMU Posviacka chrámu sv. velkomučeníka Dimitrija Solúnskeho Dňa 11. augusta 2002 sa v našej obci konala posviacka nového pravoslávneho chrámu sv. vmč. Dimitrija Solúnského mirotočca. Posviacku vykonal jeho Blaženstvo Dr. Nikolaj, metropolita Českých krajín a Slovenska, arcibiskup prešovský o 8:00 hod. O 9:00 hod. slúžil svätú archijerejskú liturgiu. Na tejto akcii sa zúčastnili nielen mnohí veriaci z pravoslávnej cirkevnej obce, ale aj naši priatelia z USA.

Galéria


Pridal: PetoReni

Pridal: PetoReni