Kostoly a úrady – Chrám prepodobnej Paraskevy


Inštitúcia:
Pravoslávna farnosť

Kontaktná osoba:
prot. Mgr. Ján Ignác


Leží v severozápadnej časti Nízkych Beskýd, pod ich hlavným chrbtom, v nadm. výške okolo 449 m. Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v druhej pol. 14. stor. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1414. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1427 tu hospodárilo do 15 podd. domácností. V r. 1600 malo sídlisko asi 15 podd. domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 19 až 16 podd. domácností, v dedine boli dva mlyny. V r. 1828 bolo 69 domov a 526 obyv., v r. 1900 bolo 441, v r. 1970 499 obyv. Gr. kat. kostol pochádza z r. 1819.

Galéria


Pridal: PetoReni

Pridal: PetoReni