Kostoly a úrady – Chrám Právoslavnej cirkevnej obce


Adresa:
č. 88 Dúbravka, 07215 Dúbravka

Inštitúcia:
Pravoslávna farnosť

Tel.:
056/6493112

E-mail:
obecdubravka@stonline.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Andrej Bajužík


Obec je sídlom greckokatolíckej farnosti, ktorej patrí chrám Narodenia Panny Márie, postavený v roku 1927. Nachádza sa tu aj novovybudovaný rímsko-katolícky kostol Božieho Tela vysvätený v roku 1993. V súčasnosti si nový chrám stavajú veriaci Právoslavnej cirkevnej obce.

Galéria