Kostoly a úrady – chrám Ochrany Bohorodičky


Adresa:
Korejovce, Krajná Bystrá

Tel.:
+421/54/759 33 30

Kontaktná osoba:
Gréckokatolícky farský úrad Krajná Bystrá, Mgr.Jaroslav Popovec


Trojpriestorový drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Bohorodičky bol podľa vyrytého nápisu vo vnútri kostolíka na strednom tráme postavený v roku 1764. Stojí na kamennom podklade, zvonku je pokrytý vertikálnymi doskami a lištami. Všetky tri časti – vežová predsieň, štvorcová loď a svätyňa sú zakončené cibuľovitými vežičkami s kovovými krížmi. Strecha je pokrytá šindľom. Z pôvodného ikonostasu sa zachovali len niektoré fragmenty ako napríklad obraz Bohorodičky z druhej polovice 18. storočia. Súčasný barokový ikonostas pôvodne patril Kostolu v Krajnej Bystrej. Pri chráme sa nachádza drevená zvonica, v ktorej sú 3 zvony.

Galéria


Pridal: PetoReni