Kostoly a úrady – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky


Inštitúcia:
Pravoslávna farnosť

Tel.:
057/732 13 85

Kontaktná osoba:
prot. Mgr. Ján Kostecký


Pravoslávna cirkevná obec Palota leží v severovýchodnej časti Slovenska, iba 3 km od štátnej hranice s Poľskou republikou. Pravoslávna cirkevná obec Palota je filiálkou farnosti Vydraň. Obec bola založená v roku 1330 a patrí k najstarším obciam v laboreckom regióne. Starý chrám v ktorom sme vykonávali bohoslužby do roku 1992 bol počas 2. svetovej vojny zničený. Celé vnútorné zariadenie bolo nadobudnuté po roku 1950. Výstavba nového chrámu začala v roku 1993, kedy bol posvätený základný kameň. V tom istom roku bol chrám skolaudovaný a posvätený pravoslávnym vladykom Nikolajom. Vonkajšia omietka bola urobená v nasledujúcom roku, pretože v roku 1993 sa to časovo nestihlo. Cirkevná obec Palota má okolo 180 obyvateľov, z ktorých tri štvrtiny sa hlásia k pravoslávnemu vierovyznaniu. Chrám je zasvätený Roždestvu presviatej Bohorodičky. Bohoslužby sa vykonávajú pravidelne každú nedeľu i každý sviatok podľa Juliánskeho kalendára. Od roku 1972 je správcom farnosti Ján Kostecký, za pôsobenia ktorého bol chrám postavený, skolaudovaný a posvätený jeho preosv. Nikolajom, arcibiskupom prešovským 10. 10. 1993.

Galéria


Pridal: PetoReni