Kostoly a úrady – Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky


Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
0566799456

Mobil:
0911711175

E-mail:
marekkoval@pobox.sk

Kontaktná osoba:
ThLic. Marek Kovaľ


V Chráme narodenia Presvätej Bohorodičky je umiestnený klasicistický zvon s reliéfnym dekórom zo začiatku 19. storočia. Matrika bola písaná od roku 1764 avšak prvý zväzok sa stratil.

Galéria