Kostoly a úrady – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa


Adresa:
c. 101, 090 11 Vyš VYŠNÝ ORLÍK

Inštitúcia:
Pravoslávna farnosť

Mobil:
0905 553 128

Kontaktná osoba:
prot. Mgr. Marián Feďo


Občania obce vzhľadom na ich ťažký život a neúnosné nároky gréckokatolíckeho duchovenstva pri vykonávaní trebov, ale najmä pri povinných prácach na farskom ako aj povinných \"rokovinach a koblinach\" sa stretávali s otcom Vitalijom, ktorý im poskytoval informácie o pravej viere ich otcov ako aj o tom, že už v 13. storočí vo Vyšnom Svidníku a jeho okolí bola iba pravoslávna viera. Tajne im krstil detí, spovedal a vykonával ostatné treby. Zároveň nabádal ich, aby sa vyvarovali revolučnosti a živelnosti. Táto jeho činnosť priniesla ovocie v tom, že mnohé obce na východnom Slovensku v roku 1923 sa začali vracať k pravoslávnej Cirkvi, od ktorej boli násilne oddelení zavedením užhorodskej únie a násilne pričlenení k gréckokatolíckej cirkvi, vydaním dekrétu č. 3412 panovníčkou Máriou Teréziou v roku 1773, ktorým všetky majetky pravoslávnej Cirkvi boli prepísane na gréckokatolícku cirkev a defacto, tým bola zakázaná pravoslávna Cirkev na teritóriu vtedajšej monarchie. Obyvateľa týchto obci boli si vedomí toho, že návrat k Pravosláviu im ukladá veľké povinnosti a starosti, a preto plne obstáli v ťažkých skúškach v nasledujúcich rokoch. Boli to obce Ladomírová, Vagrinec, Krajné Čierne, Varadka, Medvedie, Krajná Porúbka, Jurková Voľa, Vyšný Orlík, Vyšná Jedľová v okrese Vyšný Svidník, ďalej Hrabské a Becherov v okrese Bardejov a Krivé v okrese Snina. Tieto obce zostali po prestupe do pravoslávnej Cirkvi bez bohoslužobných miestnosti.

Galéria


Pridal: PetoReni

Pridal: PetoReni