Kostoly a úrady – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa


Inštitúcia:
Pravoslávna farnosť

Kontaktná osoba:
Mgr. Miroslav Humeník


Obec je doložená z roku 1567 ako Also Meraso, neskôr ako Alsso Myresso (1572), Also Miroso (1618), Nizny Mirossow (1773), Miroscha (1786); maďarsky Alsómirosó, Alsómerse. Obec patrila panstvu Makovica. Obyvatelia sa zamestnávali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce. V polovici 19. storočia tu bolo vysťahovalectvo. V roku 1787 mala obec 54 domov a 296 obyvateľov, v roku 1828 mala 47 domov a 356 obyvateľov. V 19. storočí bol v prevádzke kameňolom. Za I. ČSR pracovali obyvatelia v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, mnohí sa vysťahovali. V 2. svetovej vojne bola obec silne poškodená. V obci bola prevádzkovaná píla a mlyn. Väčšina obyvateľov bola pracovala v poľnohospodárstve.

Galéria


Pridal: PetoReni

Pridal: PetoReni