Kostoly a úrady – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa


Inštitúcia:
Pravoslávna farnosť

Tel.:
057/732 31 33

Kontaktná osoba:
prot. Mgr. Michal Bega


Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1379. V tom istom dokumente sa spomína mnoho obci a osád v jej okolí. Medzi nimi je aj susedná osada Malá Radvaň v ktorej bol postavený drevený pravoslávny chrám a neskôr aj kamenná fara v ktorej býval pravoslávny kňaz. Takže je možné predpokladať, že aj v Zbudskej Belej stála drevená pravoslávna cerkva, pretože súčasný starý kamenný chrám bol postavený až v roku 1770, teda už po podpísaní Užhorodskej únie. Hoci ho stavali všetci obyvatelia v súčasnosti patrí tento chrám Katolíckej cirkvi východného obradu. V roku 1950 miestny kňaz Peter Bunganič podpísal dokument v ktorom sa prinavracia so svojimi veriacimi späť do svätej pravoslávnej Cirkvi. Ale aj tak sa našli niektorí obyvatelia, ktorí nesúhlasili s týmto aktom a tak navštevovali chrám v Radvani nad Laborcom alebo latinský kostol v Zbudskom Dlhom. V roku 1968 bola opäť povolená činnosť Katolíckej cirkvi východného obradu (gréckokatolíckej) a tak chrám pripadol do spoločného užívania. To však bolo absrudné, pretože v Zbudskej Belej bol iba pravoslávny kňaz a bohoslužby iného vyznania sa vôbec nekonali. Po revolúcií v roku 1989 dochádza k menším roztržkám medzi uniatmi a pravoslávnymi veriacimi. V roku 1992 boli pravoslávny z chrámu deložovaní s tým, že majetok nadobudnutý po roku 1950 patrí im. Obecný úrad poskytol pravoslávnym náhradné bohoslužobné priestory v budove bývalej školy (dnes dom smútku). fotografia Hneď v máji 1993 už bol posvätený základný kameň nového pravoslávneho chrámu „Voznesenija Hospodňa“ (Nanebovstúpenia Pána) v tedy ešte Jeho Vysokopreosvietenosťou vladykom Nikolajom. O dva roky neskôr bola cerkov dokončená a v máji 1995 vladykom Nikolajom posvätená. Tu sa treba poďakovať najmä rodine Telepčákovej (Surmajovej), ktorí predali svoj pozemok na stavbu chrámu a sami sa odsťahovali do Trebišova a takisto rodine Brindovej za predaj domu na farsku budovu, pretože zo starej bol pravoslávny kňaz Peter Prokopovič takisto deložovaný. Chrám bol síce vysvätený až v máji 1995, no už 21. novembra na sviatok „Archistratiha Božija Michaila“ (Archanjela Božieho Michala) slávnostným „Krestnym chodom“ (procesiou) prešli veriaci z náhradných priestorov do nového chrámu zasvätenému v česť sviatku „Voznesenija Hospodňa“. 1997 bola postavená zvonica a taktiež zakúpené a posvätené tri zvony. Najväčší pri posviacke dostal meno Ján na pamiatku sv. Predteču Jána Krstiteľa a také iste meno má aj darca ktorý podaroval peniaze na zakúpenie zvonu. Ďalší Peter na pamiatku sv. Apoštola Petra a najmenší Michal na pamiatku archanjela Michaila a prechod do nového chrámu. Po prot. Petrovi Prokopovičovi prichádza do PCO Zbudská Belá jerej Peter Kačmár pod vedením ktorého sa v roku 1999 podarilo zriadiť náhradne bohoslužobné priestory vo Valentovciach a chrám bol zasvätený sv. Apoštolom Petrovi a Pavlovi. Posvätil ich vladyka Nikolaj. Takisto bol postavený ikonostas v Zbudskej Belej avšak do dnes ešte v ňom chýbajú ikony, no veríme, že s Božou pomocou aj to zvládneme. Terajším správcom PCO je mitr. prot. Michal Bega. Podľa posledného sčítania obyvateľstva (2001) žije v Zbudskej Belej 161 ľudí. Z toho 83 sa hlási k pravoslávnej Cirkvi, 60 ku Katolíckej cirkvi východného obradu, 14 ku Rímskokatolíckej cirkvi a 4 nezistené.

Galéria


Pridal: PetoReni

Pridal: PetoReni