Kostoly a úrady – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa


Inštitúcia:
Pravoslávna farnosť

Kontaktná osoba:
jerej Mgr. Ondrej Semanco


Obec bola založená na valašskom práve, na území humenského panstva v 16. – 17. storočí. Obyvateľstvo sa živilo prácou v poľnohospodárstve a lesoch. Charakteristický pre túto oblasť bol terasovitý spôsob obrábania políčok vo vysokých horských polohách.

Galéria


Pridal: PetoReni

Pridal: PetoReni

Pridal: PetoReni

Pridal: PetoReni