Kostoly a úrady – Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa


Inštitúcia:
Pravoslávna farnosť

Tel.:
053/447 08 75

Mobil:
0915 960 017

E-mail:
pcoslovinky@atlas.sk

Web:

Kontaktná osoba:
d.o. Mgr. Peter Kačmár


Pravoslávna cirkevná obec SLOVINKY na Slovensku má svoje historické korene siahajúce k prvopočiatkom ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY. Pravoslávna viera je priamou nositeľkou a pokračovateľkou cyrilometodskej tradície a v plnosti zachováva učenie ISUSA CHRISTA, učenie svätých Otcov a svätej Tradície. Obec SLOVINKY má v súčasnosti 1862 obyvateľov z toho 807 je pravoslávneho vierovyznania. Pravoslávna cirkevná obec SLOVINKY je súčasťou PREŠOVSKEJ PRAVOSLÁVNEJ EPARCHIE, ktorá je kanonicky neoddeliteľnou súčasťou Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku

Galéria


Pridal: PetoReni