Kostoly a úrady – Chrám augsburského vyznania


Adresa:
č. 299, 98522 Cinobaňa

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
047/4511733

Kontaktná osoba:
Ing. Mária Švikruhová


Evanjelickom chráme augsburského vyznania v Cinobani , keď možno vidieť kazateľnicu i krstiteľnicu chrámu v novom šate, ktoré boli v chráme postavené a posvätené pred 230 rokmi.

Galéria