Kostoly a úrady – Cerkev sv. Michala archanjela Vydraň


Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť


Cerkev sv. Michala archanjela Vydraň - gréckokatolícky chrám z roku 1814 bol roku 1944 zničený a po vojne znovu postavený. Obec Vydraň je pričlenená k Medzilaborciam ako mestská časť.

Galéria