Kostoly a úrady – Cerkev sv. Michala archanjela Borov


Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť


Cerkev sv. Michala archanjela Borov – gréckokatolícky chrám postavený zo staršej stavby roku 1775, vnútorné zariadenie s ikonostasom je z roku 1873. Obec Borov je pričlenená k Medzilaborciam ako mestská časť.

Galéria


Pridal: Šoltésová