Kostoly a úrady – Čelovce - Matrika


Adresa:
č. 113, 99141 Čelovce

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
047/4883127

Fax:
047/4883127

E-mail:
kc@stonline.sk

Kontaktná osoba:
Diana Mišková


Základné údaje Obec leží v pahorkatinnej oblasti Krupinskej planiny. Od okr. mesta je vzdialená 30 km. Prvá písomná zmienka je z r. 1260 pod názvom Chol, totožný s názvom vrchu vypínajúcim sa nad obcou. V obci je kameňolom, ktorý sa využíval pri výstavbe ciest v 30. rokoch 20. stor. Obec je poľnohosp. s rozvinutým vinohradníctvom, ovocinárstvom (pestovanie čerešní), včelárstvom a výrobou tradičných ľudových výrobkov z dreva a prútia. Známa je svojím typickým hontianskym folklórom. Z pamiatok sú dôležité rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie z r. 1673 postavený na staršom základe a prebudovaný r. 1886, ev. a. v. kostol z r. 1793, obnovený v barokovo-klas. štýle r. 1865, pamätník padlým v SNP. V r. 1997 boli obytné a hospodárske budovy roľníkov, vinohradnícke pivnice, pálenica, kováčska vyhňa, vahadlová studňa vyhlásené za pamiatkovú zónu zachovanej ľudovej architektúry. Obec a okolie je vhodné na vidiecku turistiku a cykloturistiku. Kontakty Matrika č. 113 Čelovce 99141 Telefón: 047/4883127 Fax: 047/4883127

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna