Kostoly a úrady – Cejkov - Matrika


Adresa:
č. 344, 07605 Cejkov

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
056/6795026

E-mail:
obec.cejkov@stonline.sk

Kontaktná osoba:
Ladislav Slovjak


Základné údaje Leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny, na východnom úpätí Zemplínskych vrchov, v nadm. výške okolo 150 m. V miestnom chotári sa nachádzajú stopy po slovanskom osídlení v 9. až 10. storočí. Najstarší písomný doklad o dedine a tamojšom kostole je z r. 1332. Cejkov patril miestnym šľachticom a od 14. stor. bol najdôležitejšou dedinou hradného panstva Cejkov. Šľachtici dali okolo r. 1300 postaviť hrad, ktorý jestvoval do r. 1673. V r. 1600 mal Cejkov 22 poddanských domov, kúriu zemanov, kostol a faru. Neskôr sa počet obyv. výrazne menil. V r. 1715 tu hospodárilo 14 poddanských domácností, v r. 1720 len 9 domácností, v r. 1828 bolo 22 domov a 179 obyv., v r. 1900 1020 obyv., v r. 1970 1790 obyv. V chotári sú aj vinice. Gr. kat. kostol pochádza z r. 1805. Kontakty Matrika č. 344 Cejkov 07605 Telefón: 056/6795026 Fax: 056/6795026

Galéria


Pridal: Johanna