Kostoly a úrady – Cejkov-kostol


Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
056/6795015

Web:

Kontaktná osoba:
Fedič Michal, Mgr., farár


Stopy po slovienskom osídlení sa v Cejkove našli z 9. - 10. storočia. Najstarší doklad o chráme je z roku 1332. Terajší chrám je postavený klasicistickom slohu v roku 1805 a je zasvätený Najsvätejšej Trojici. Chrámové zvony sú historické a ich datovanie je z roku 1797 a 1923. Matrika je z roku 1770.

Galéria