Kostoly a úrady – Čebovce-kostol


Adresa:
Petőfiho 31, 991 2 Čebovce

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
+421 474882148

Mobil:
+421 903 174933

E-mail:
cebovce@fara.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Novák


Prvá písomná zmienka o obci je úctyhodne stará, pochádza z roku 1272, kedy sa obec spomína pod názvom Chab.
Takmer súčasne – v roku 1332 – sa hovorí aj o kostole v Čebovciach, ktorý bol zasvätený patrónke Uhorska, Panne Márii. Toto patrocínium trvá dodnes, teda už vyše 670 rokov. 
Farár v Čebovciach sa prvýkrát spomína r. 1332, v zozname pápežských vyberačov desiatkov, pod menom Chib, čo je celkom určite Čáb. Spomína sa tu aj farnosť zasvätená Panne Márii zo XIV. storočia, ktorá tu je dodnes. Samotná farnosť bola založená v roku 1755 s filiálkami Kosihovce (Keszihóc), Príbelce (Felsőpribély) a Bükkpuszta.
Podľa sčítania ľudu z r. 1850 v Čebovciach žilo 601 obyvateľov, z toho 587 maďarskej národnosti, 8 Slovákov, 8 Židov, 584 občanov bolo rímskokatolíckeho vierovyznania. V roku 1890 v obci žilo 636 obyvateľov, z nich bolo 633 maďarskej národnosti, 2 Nemci, 1 Slovák, katolíkov bolo 599. V roku 1980 bývalo v obci 989 občanov, z nich 83,8% maďarskej národnosti.
Dodnešnej doby sa počet obyvateľov zvýšil na 1102, Maďarov je 80,49%.
   Obec Čebovce vždy venovala zvýšenú pozornosť výučbe. Škola tu bola založená už v r. 1755, keď jej budovu postavili z dreva a vydržiavala ju katolícka cirkev.
Rímskokatolícky kostol patrí k najimpozantnejším stavbám v Čebovciach. Bol postavený v neskorobarokovom štýle a pochádza z roku 1768. Patrocíniom kostola je Meno Panny Márie. V päťdesiatych rokoch 20. storočia bol kostol obnovený a v roku 1997 z iniciatívy vtedajšieho administrátora Ladislava Paráka bol zreštaurovaný a vymaľovaný. Má širokú loď, priestranný chór a sakristiu. Hlavný oltár je ozdobený obrazom Madony z 19. storočia. Vzácna kazateľnica a organ dnes už nie sú súčasťou kostola. Krstiteľnica a socha sv. Štefana Uhorského sú najvzácnejšími ozdobami kostola. Nad portálom je umiestnená kamenná tabuľa s latinským textom súvisiaca so stavbou kostola. Na pravej strane hlavného vchodu je umiestnená pamätná tabuľa rodáka obce, vedca a benediktínskeho mnícha Fabiána Szedera, ktorú postavili v roku 1985 na iniciatívu vtedajšieho farára Petra Dobosa. Na ľavej strane je umiestnená tabuľa na počesť 22 Čebovčanom, ktorí sa stali obeťami I. a II. svetovej vojny.

Galéria