Kostoly a úrady – Brusno-kostol


Adresa:
Brusno č.398, 976 6 BRUSNO

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
048 / 41 94 422

E-mail:
brusno@fara.sk

Web:


 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 

Presný rok vzniku kostola Sv. Ondreja nie je známy. Vieme len, že to bolo niekedy medzi rokmi 1337 - 1424, pretože v súpise farností za účelom výberu pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337 sa obec ani farnosť ani nepomína.

Prvou priamou písomnou správou o existencii obci a teda aj farnosti je listina vydaná 22.mája 1424, ktorou cisár Žigmund Luxemburský obdarúva svoju manželku majetkami vo Zvolenskej stolici. Medzi majetkami hradného panstva Ľupča sa spomína aj obec Sv. Ondrej. Predpokladá sa, že farnosť dala meno obci a nie naopak.

Ale skutočná prvá písomná správa o existencii kostola Sv. Ondreja pochádza z 8. februára 1503 z testamentu grófa Michala Kunigspergera. Kostol bol postavený na vŕšku zvanom Hôrka, ktorá sa vypínala nad brodom cez potok Sopotnica. V blízkosti brodu vznikli aj prvé obydlia v našej obci.

Niekedy v období rokov 1564 - 1588 pod nátlakom Ľupčianskych hradných pánov, podľa zásady "koho zem, toho je náboženstvo", sa stala farnosť evanjelickou. Toto obdobie trvalo takmer 100 rokov.

V roku 1673 bol kostol evanjelikom odobratý a duchovnými správcami sa stali Pijaristi z prievidzského kláštora. Od 8.apríla 1680 bol farárom vo Sv. Ondreji Ján Benkovič, ktorí o dva roky neskôr podstúpil v Ľubietovej mučenícku smrť.

Za Thökelyho a Rákoczyho povstania bol kostol ešte na krátke obdobie evanjelický. Od roku 1709 až dodnes je kostol katolícky.

V roku 1768 je obec Sv. Ondrej farskou obcou. Ako filiálky k nemu patrili obce Brusno a Medzibrod. V roku 1787 bol postavený kostol v Medzibrode a bol oddelený od Svätoondrejskej farnosti. V roku 1822 sa stáva filiálkou Bukovec.

Po prvej svetovej vojne sa založil spolok "Apoštolát Sv. Cyrila a Metoda", ktorý mal vo farnosti 262 členov. Prvé povojnové misie vo farnosti viedli Jezuiti v roku 1922 a Redemptoristi v roku 1927. Ďalšie ľudové misie boli v roku 1941 a posledné v roku 2001.

 

Duchovní správcovia farnosti Sv. Ondrej

1856 - Ján Szumrák, 1903 - Štefan Dlhoš, 1931 - Ignác Chladný, 1936 - Alojz Gocník, 1951 - Imrich Mikloš, 1959 - Mikuláš Valach, 1969 - Albín Hrmo, 1970 - Jozef Pös, 1985 - Jozef Caban, 1990 - Pavol Kandera, 1990 - Arnold Púchy, 2000 - Vladimír Maslák, 2005 - Branislav Dado

V rokoch 2003 - 2004 vykonával v našej farnosti diakonskú službu Jaroslav Mažáry.

Galéria