Kostoly a úrady – Bratska jednota Baptistov


Adresa:
Horná Strieborná 5, 97401 Banská Bystrica

Inštitúcia:
Reformovaná farnosť

Tel.:
048/ 4153 196

E-mail:
banskabystrica@baptist.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Štefan Náther

Galéria