Kostoly a úrady – Bratska Jednota Baptistov Cirkevný zbor Revúcka Lehota


Adresa:
Revúcka Lehota, 04918 Lubenik

Inštitúcia:
Reformovaná farnosť

E-mail:
revuckalehota@baptist.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Mgr. Stanislav Depta

Galéria