Kostoly a úrady – Bratislava (Staré mesto) - Pastorálny obvod Nový kostol

Bratislava (Staré mesto) - Pastorálny obvod Nový kostol

Adresa:
Legionárska 6, 81107 Bratislava

Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
02/55571195

Fax:
02/55571195

E-mail:
legionarska.ba@ecav.sk