Kostoly a úrady – Božieho milosrdenstva v Snine


Adresa:
Námestie Božieho milosrdenstva 2845/14, 069 01 Snina

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Web:


Kostolík v Snine

Galéria