Kostoly a úrady – Borša-kostol


Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Tel.:
056/6792412

Web:

Kontaktná osoba:
Gabriel Kecskés, Dipl .- Theol. Univ., administrátor


Obec jestvuje od 11. storočia. Od 13. do 17. storočia ju zapisovali pod názvom Borsi. Bol to maďarizovaný tvar slovenského nárečového názvu. Obec je známa aj tým, že je archeologickou lokalitou. V obci sa nachádza aj kaštieľ, ktorý je rodným domom Františka II. Rákocziho, významnej osobnosti uhorských dejín. Chrám možno predpokladať z obdobia ešte pred 13. storočím avšak najstaršie viditeľné románske časti doterajšieho chrámu pochádzajú z polovice 13. storočia. V roku 2003 bola obec vyňatá z farnosti Streda Nad Bodrogom a systemizovaná ako samostatná farnosť.

Galéria