Kostoly a úrady – Bojnický zámok


Adresa:
č. 1, 972 01 Bojnice

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
046/ 5430334

E-mail:
marketing@bojnicecastle.sk


Bojnický zámok Fotogalérie Bojnický zámok Bojnický zámok Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov. Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského opátstva. Pôvodne bol dreveným hradom a vyvinul sa zo staršieho hradiska. Postupne v priebehu 13. storočia bol budovaný z kameňa ako majetok rodu Poznanovcov. Koncom 13. storočia sa Bojníc zmocnil uhorský veľmož Matúš Čák Trenčiansky, po ňom sa v Bojniciach ako majitelia vystriedalo niekoľko šľachtických rodov.

Galéria