Kostoly a úrady – Bohdanovce nad Trnavou-Matrika


Adresa:
č. 268, 91909 Bohdanovce nad Trnavou

Inštitúcia:
Matrika

Tel.:
033/5529101

Fax:
033/5354503

E-mail:
ocubohda@stonline.sk

Kontaktná osoba:
Miroslav Sučák


Základné údaje Obec leží v doline potoka Trnávky. Bohdanovce boli osídlené v období neolitu ľudom volútovej, želiezovskej, morav­sko­slo­vanskej maľovanej a lendelskej kultúry. Sídla maďarovskej kultúry pochádzajú zo staršej doby bronzovej, slovanské sídlisko a pohrebisko zo staršej doby veľkomoravskej. Obec s farou sa prvýkrát spomína v roku 1332 - 37. Vznikla koncom 12. stor. Patrila ku kráľovským majetkom Sv. Jura a Pezinka, od 16. stor. patrila časť panstvu Červený Ka­meň, časť panstvu Ostrý Kameň. V roku 1543 tu malo panstvo Červený Kameň 33 rodín. V roku 1720 mala obec mlyn a 25 daňovníkov. V roku 1828 tu nachádzame 74 domov a 527 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a vinohradníctvom. V 18. stor. tu pracoval pivovar. V roku 1876 pripravil slovenské divadelné predstavenie učiteľ Ján Kováčik. V obci sa nachádza rím. kat. kostol sv. Petra a Pavla, pôvodne gotický z r. 1397. Po r. 1621 bol kostol opravený a opevnený v r. 1623 ho poškodila delostrelecká paľba vojsk Gabriela Bethlena. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého z r. 1835. V pečati majú Bohdanovce skrížený meč, kľúče a kvet. Kontakty Matrika č. 268 Bohdanovce nad Trnavou 91909 Telefón: 033/5529201 Fax: 033/5354503

Galéria


Pridal: Johanna

Pridal: Johanna