Kostoly a úrady – Bazilika Minor sv. Egídia


Inštitúcia:
Grécko-katolícka farnosť

Web:


Monumentálna trojlodná stavba postavená v 2. polovici 15. stor. na mieste staršieho gotického kostola zo 14. stor. V rokoch 1979-99 regotizovaná. Z veľmi cenného inventára je najvýznamnejší súbor 11 neskoro gotických krídlových oltárov z 15. stor. Tabuľové maľby sú z 15. a 16. stor. Šesťposchodová, 72 m vysoká veža dnes slúži ako vyhliadka. Národná kultúrna pamiatka.

Galéria