Kostoly a úrady – Barokový rímsko-katolícky kostol


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

E-mail:
obec.velkydur@stonline.sk

Kontaktná osoba:
Ing.Ján Hajko


V obci sa nachádza viacero sakrálnych stavieb a pamiatok. Nájdeme tu klasicistický trojičný stĺp zo začiatku 19. stor. Medzi sakrálne stavby patrí tiež kaplnka postavená ku cti Panny Márie Lurdskej a socha postavená ku cti sv. Floriána postavená v roku 1888. Barokový rímsko-katolícky kostol z roku 1723 bol postavený na mieste pôvodného, stredovekého kostola.

Galéria