Kostoly a úrady – Barokový kostolAsi 10 km severozápadným smerom od Nového Mesta n/V, uprostred Bošáckej doliny leží obec Bošáca. Prvou písomnou zmienkou o obci je listina z roku 1380, s pôvodným názvom Bosach (rok 1398 poccessi Bosach, rok 1479 Besach villa Bsacz, rok 1506 possessio Bosacz, rok 1773 Bosacza). Maďarský názov obce bol Bosác. Erb obce bol prevzatý z pôvodnej pečate obce a tvorí ho v modrom štíte strieborno odetý sv. Mikuláš. Obec leží na okraji Bielych Karpát, nadmorská výška 228 m, 1350 obyvateľov.

Galéria