Kostoly a úrady – BAROKOVY KOSTOL SV.JAKUBA


Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť


Najstarším archívnym dokladom, v ktorom sa spomína tento dubnicky kostol je listina ostrihomskej kapitulyz roku 1276. kostol je gotický, barokovo upravený v roku 1754. Jeho priestory sú zaklenuté krížovými klenbami. Nachádzajú sa tu farebné okná z 19. storočiaa taktiež aj novšie od Vincenta Hložníka zo 40- tych rokov. Oproti sakristiu na poschodí je panské oratórium.Kostol je obkľúčený murovanou ohradou a barokovou vstupnou bránouu . Dubnický kostol sv. Jakuba je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

Galéria