Kostoly a úrady – Baroková kaplnka sv. Šimona a Júdu


Adresa:
Lakšárska Nová Ves, 908 76 Lakšárska Nová Ves

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
034 / 654 98 17

Fax:
034 / 654 98 19

E-mail:
laksar@stonline.sk

Web:


Baroková kaplnka sv. Šimona a Júdu pochádza z polovice 18. storočia.

Galéria